Import/Export van geometrie

Uitwisselen formaten
Vandaag de dag is het bijna standaard dat opdrachtgevers digitale tekenbestanden aanleveren aan hun opdrachtgever. Vanzelfsprekend is het zinvol een zo direct mogelijke koppeling te maken tussen de ontwerpsystemen, teneinde zoveel mogelijk doublures en dus foutbronnen te voorkomen. Tensor ondersteunt de bestandsformaten DXF en IGES. Zowel voor het importeren als exporteren.

 
Met het klembord van Windows documentatie maken
Daar Tensor een 100% Windows-applicatie is kan optimaal gebruik gemaakt worden van het klembord. Kopieer de geometrie naar klembord en voeg deze in een willekeurige applicatie weer in. Met een tekstverwerker kunt u dus prachtige documentatie maken of met een spreadsheet kan een bibliotheek aangelegd worden.

 

DWG-formaat inlezen in Tensor
Op de website AnyDwg Software Inc. kan een DXF<->DWG converter gedownload worden om Dwg-bestanden alsnog TensorCad in te lezen. Beperk je het aantal bestanden die je hiermee wilt omzetten tot maximaal 3 per sessie, voldoet de demo-versie.

 

letters tevreden snijpunten software snel makkelijk goedkoop
Klik op de tekening hierboven om te zien hoe je een Dxf-bestand kunt inlezen.